blitzkrieg

Łąką pełzłem żwawo, mimo ujebanej nogi.